Testovanie ženských pohlavných hormónov má odhaliť obsah rôznych pohlavných hormónov u žien, ktoré hrajú dôležitú úlohu v ženskom reprodukčnom systéme.Bežné položky testovania ženských pohlavných hormónov zahŕňajú:

1. Estradiol (E2):E2 je jedným z hlavných estrogénov u žien a zmeny v jeho obsahu ovplyvnia menštruačný cyklus, reprodukčnú schopnosť a ďalšie aspekty.

2. Progesterón (Prog): P je progesterónový hormón a zmeny jeho hladiny môžu odrážať funkciu ženských vaječníkov a jeho podporu pre tehotenstvo.

3. Folikulostimulačný hormón (FSH): FSH je jedným z regulačných pohlavných hormónov a zmeny jeho hladiny môžu odrážať stav funkcie vaječníkov.

4. Luteinizačný hormón (LH): LH je hormón, ktorý riadi produkciu žltého telieska vaječníkov a zmeny v jeho hladine môžu odrážať funkciu vaječníkov.

5. Prolaktín (PRL): polyproteínový elicitor rozkladaný hypofýzou, hlavnou funkciou je podpora vývoja prsníkov a rozklad mlieka

6. Testosterón (Tes): T sa vyskytuje najmä u mužov, ale dôležitú úlohu zohráva aj u žien.Zmeny v jeho hladinách môžu ovplyvniť reprodukčné a metabolické zdravie žien.

7. Antimulleriánsky hormón (AMH): V posledných rokoch sa považuje za lepší endokrinologický index na hodnotenie starnutia vaječníkov.

Hladina AMH pozitívne koreluje s počtom získaných oocytov a reakciou vaječníkov a môže sa použiť ako sérologický marker na predpovedanie funkcie rezervy vaječníkov a citlivosti vaječníkov počas indukcie ovulácie

Testovanie ženských pohlavných hormónov sa často používa na hodnotenie ženského reprodukčného zdravia, ako je funkcia vaječníkov, plodnosť a menopauza.Pri niektorých gynekologických problémoch súvisiacich s abnormálnymi hladinami pohlavných hormónov, ako je syndróm polycystických ovárií, nepravidelná menštruácia, neplodnosť a iné problémy, môžu byť výsledky testovania pohlavných hormónov použité na usmernenie lekárskych rozhodnutí.

Tu Naša spoločnosť-Basen Medical spoločnosť pripravuje tieto testovacie súpravy -Prog testovacia súprava, Testovacia súprava E2, Testovacia súprava FSH, LH testovacia súprava , Testovacia súprava PRL, Testovacia súprava TES aTestovacia súprava AMHpre všetkých našich klientov


Čas odoslania: 28. marca 2023