مزیت ما:

11

Xiamen Baysen Medical Tech., Co., Ltd یک شرکت زیستی با فناوری پیشرفته است که خود را به زمینه معرف های تشخیصی سریع اختصاص می دهد و تحقیق و توسعه را ادغام می کند و فروش را در یک کل تولید می کند.ما در تست سریع روشن هستیم و همچنین تامین کننده Abbott هستیم.

درباره شیوع جدید کروناویروس در چین در سال 2019، شرکت ما با موفقیت کارت شناسایی سریع را برای شناسایی ویروس، از جمله تست آنتی بادی SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM (طلای کلوئیدی) توسعه داده است.کیت تشخیصی طلای کلوئیدی برای کارخانه و تولید کنندگان آنتی بادی IgG/IgM |بایسن (baysenrapidtest.com)تست آنتی ژن و SARS-CoV2 (COVID-19) (طلای کلوئیدی)کارخانه و تولید کنندگان کیت تست سریع آنتی ژن SARS-COV-2 |بایسن (baysenrapidtest.com).

8
1
گواهینامه (3)
گواهینامه (1)
3
6
گواهینامه (1)
2
9
گواهینامه (2)