ഞങ്ങളുടെ നേട്ടം:

11

Xiamen Baysen Medical tech., Co., Ltd എന്നത് ഫാസ്റ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റീജൻ്റ് മേഖലയിലേക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയും ഗവേഷണവും വികസനവും ഉൽപ്പാദനവും വിൽപ്പനയും മൊത്തത്തിൽ സമന്വയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈടെക് ബയോ എൻ്റർപ്രൈസ് ആണ്.ഞങ്ങൾ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ലൈറ്റിൽ പ്രധാനിയാണ്, ഞങ്ങൾ അബോട്ടിൻ്റെ വിതരണക്കാരും കൂടിയാണ്.

2019-ൽ ചൈനയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെക്കുറിച്ച്, ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി SARS-CoV2(COVID-19) IgG/IgM ആൻ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് (കൊളോയിഡൽ ഗോൾഡ്) ഉൾപ്പെടെ വൈറസ് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള അതിവേഗ കണ്ടെത്തൽ കാർഡ് വിജയകരമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു.IgG/IgM ആൻ്റിബോഡി ഫാക്ടറിക്കും നിർമ്മാതാക്കൾക്കുമുള്ള ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കിറ്റ് കൊളോയിഡൽ ഗോൾഡ് |ബെയ്‌സെൻ (baysenrapidtest.com)& SARS-CoV2(COVID-19) ആൻ്റിജൻ ടെസ്റ്റ് (കൊളോയിഡൽ ഗോൾഡ്)SARS-COV-2 ആൻ്റിജൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് ഫാക്ടറിയും നിർമ്മാതാക്കളും |ബെയ്‌സെൻ (baysenrapidtest.com).

8
1
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (3)
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (1)
3
6
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (1)
2
9
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (2)