• Διαγνωστικά Kit (LATEX) για τον ροταϊό Ομάδα Α

  Διαγνωστικά Kit (LATEX) για τον ροταϊό Ομάδα Α

  Διαγνωστικά Kit (LATEX) για τον ροταϊό Ομάδα Α Για in vitro διαγνωστική χρήση μόνο Διαβάστε αυτό το πακέτο τοποθετήστε προσεκτικά πριν από τη χρήση και να ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες. Αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης δεν μπορεί να είναι εγγυημένη αν υπάρχουν τυχόν παρεκκλίσεις από τις οδηγίες στο ένθετο της συσκευασίας. ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστικά Κιτ (LATEX) για Ροταϊός Ομάδα Α είναι κατάλληλος για ποιοτική ανίχνευση της ροταϊού ομάδας Α αντιγόνο σε ανθρώπινα δείγματα κοπράνων. Η δοκιμή αυτή προορίζεται για την υγειονομική περίθαλψη επαγγελματική μας ...
 • Διαγνωστικά Kit (LATEX) για τον ροταϊό Ομάδα Α και αδενοϊό

  Διαγνωστικά Kit (LATEX) για τον ροταϊό Ομάδα Α και αδενοϊό

  Διαγνωστικά Kit (LATEX) για τον ροταϊό Ομάδα Α και αδενοϊό Για in vitro διαγνωστική χρήση μόνο Διαβάστε αυτό το πακέτο τοποθετήστε προσεκτικά πριν από τη χρήση και να ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες. Αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης δεν μπορεί να είναι εγγυημένη αν υπάρχουν τυχόν παρεκκλίσεις από τις οδηγίες στο ένθετο της συσκευασίας. ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστικά Κιτ (LATEX) για ροταϊού Ομάδα Α και αδενοϊός είναι κατάλληλα για ποιοτική ανίχνευση της ροταϊού Ομάδα Α και αντιγόνο αδενοϊού σε ανθρώπινα δείγματα κοπράνων. Αυτό το te ...
 • Διαγνωστικά Kit (κολλοειδής χρυσός) για IgM αντίσωμα ανθρώπινης εντεροϊό 71

  Διαγνωστικά Kit (κολλοειδής χρυσός) για IgM αντίσωμα ανθρώπινης εντεροϊό 71

  Διαγνωστικά Kit (κολλοειδής χρυσός) για IgM αντίσωμα ανθρώπινης εντεροϊό 71 Για in vitro διαγνωστική χρήση μόνο Διαβάστε αυτό το πακέτο τοποθετήστε προσεκτικά πριν από τη χρήση και να ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες. Αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης δεν μπορεί να είναι εγγυημένη αν υπάρχουν τυχόν παρεκκλίσεις από τις οδηγίες στο ένθετο της συσκευασίας. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Διαγνωστικά Kit (κολλοειδής χρυσός) για IgM αντίσωμα ανθρώπινης εντεροϊό 71 είναι ένα κολλοειδές δοκιμασία χρυσού ανοσο για τον ποιοτικό προσδιορισμό των Ig ...