• Оношлогооны Kit (LATEX) Rotavirus групп А

  Оношлогооны Kit (LATEX) Rotavirus групп А

  -д vitro оношлогооны ашиглах оношлогооны Kit (LATEX) Rotavirus Групп нь зөвхөн энэ багцыг ашиглах нь анхааралтай өмнө оруулах уншина уу чанд зааврыг дага. Энэ багц оруулах дэх зааврыг ямар нэгэн хазайлт байгаа бол сорьцын үр дүнг найдвартай баталгаатай биш юм. АШИГЛАХ оношлогоо Kit (LATEX) Rotavirus бүлэг нь хүний ​​өтгөнд сорьцонд Rotavirus A бүлэг эсрэгтөрөгч чанарын илрүүлэх тохиромжтой зорилготой. Энэхүү тест нь эрүүл мэндийн ажилтны бидэнд зориулагдсан юм ...
 • Оношлогооны Kit (LATEX) Rotavirus групп А, Аденовирүст нь

  Оношлогооны Kit (LATEX) Rotavirus групп А, Аденовирүст нь

  -д vitro оношлогооны ашиглах оношлогооны Kit (LATEX) Rotavirus бүлэг болон Аденовирүст зөвхөн энэ багц ашиглахын тулд анхааралтай өмнө оруулах уншина уу чанд зааврыг дага. Энэ багц оруулах дэх зааврыг ямар нэгэн хазайлт байгаа бол сорьцын үр дүнг найдвартай баталгаатай биш юм. Зорилгоор хэрэглэх оношлогоо Kit (LATEX) Rotavirus бүлэг болон Аденовирүст хүний ​​өтгөнд сорьцонд Rotavirus бүлэг чанарын илрүүлэх, Аденовирүст эсрэгтөрөгч тохиромжтой юм. Энэ нь тэ ...
 • Оношлогооны Kit (Коллоид алт) Хүний амны өвчнөөр өвчлөгчдийн 71 нь IgM эсрэг биеийг нь

  Оношлогооны Kit (Коллоид алт) Хүний амны өвчнөөр өвчлөгчдийн 71 нь IgM эсрэг биеийг нь

  Оношлогооны Kit (Коллоид алт) Хүний амны өвчнөөр өвчлөгчдийн 71-д vitro оношлогооны хэрэглээнд нь IgM эсрэг биеийг нь зөвхөн энэ багцыг ашиглах нь анхааралтай өмнө оруулах уншина уу чанд зааврыг дага. Энэ багц оруулах дэх зааврыг ямар нэгэн хазайлт байгаа бол сорьцын үр дүнг найдвартай баталгаатай биш юм. АШИГЛАХ оношлогоо Kit (Коллоид алт) IgM эсрэг биеийг Хүний амны өвчнөөр өвчлөгчдийн 71 зорилготой IG чанарын аргаар тодорхойлох нь Коллоид алт хурдавчилсан сорьцын байна ...