• تشخیصی د لوازمو (لاتکس) لپاره روتا ګروپ

  تشخیصی د لوازمو (لاتکس) لپاره روتا ګروپ

  تشخیصی د لوازمو (لاتکس) لپاره روتا ګروپ لپاره په نسبت د تشخیص استعمال یوازې لطفا پاتې دې بسته وليکی په دقت سره د مخه د کارولو او په کلکه د لارښوونې تعقیب کړي. د assay پایلو د اعتبار نه شي تضمین کولای شي او که په دې کڅوړه تعبیه د لارښوونې له هر ډول انحراف شتون لري. د استعمال تشخیصی د لوازمو (لاتکس) لپاره روتا ګروپ کې ده چې په انسان د فاضله موادو نمونې د روتا ګروپ کې د پېښو په کیفي د کشف کولو لپاره مناسبه ده. دغه ازموينه د روغتيايي مسلکي موږ په پام کې ...
 • تشخیصی د لوازمو (لاتکس) لپاره روتا ګروپ A او adenovirus

  تشخیصی د لوازمو (لاتکس) لپاره روتا ګروپ A او adenovirus

  تشخیصی د لوازمو (لاتکس) لپاره روتا ګروپ A او adenovirus په نسبت د تشخیص استعمال یوازې لطفا پاتې دې بسته وليکی په دقت سره د مخه د کارولو او په کلکه د لارښوونې تعقیب کړي. د assay پایلو د اعتبار نه شي تضمین کولای شي او که په دې کڅوړه تعبیه د لارښوونې له هر ډول انحراف شتون لري. د استعمال تشخیصی د لوازمو (لاتکس) لپاره روتا ګروپ A او adenovirus ده د بشري د فاضله موادو نمونې د روتا ګروپ یوه کیفی کشف او adenovirus د پېښو لپاره مناسبه ده. دا te ...
 • تشخیصی د لوازمو (Colloidal د سرو زرو) لپاره IgM انټی د بشري Enterovirus 71

  تشخیصی د لوازمو (Colloidal د سرو زرو) لپاره IgM انټی د بشري Enterovirus 71

  تشخیصی د لوازمو (Colloidal د سرو زرو) لپاره IgM انټی د بشري Enterovirus 71 په نسبت د تشخیص استعمال یوازې لطفا پاتې دې بسته وليکی په دقت سره د مخه د کارولو او په کلکه د لارښوونې تعقیب کړي. د assay پایلو د اعتبار نه شي تضمین کولای شي او که په دې کڅوړه تعبیه د لارښوونې له هر ډول انحراف شتون لري. کارول تشخیصی د لوازمو (Colloidal د سرو زرو) لپاره IgM انټی موخه د بشري Enterovirus 71 دی لپاره د Ig کیفي هوډ یو colloidal سرو immunochromatographic assay ...