banner

Sýamen Baýsen Medisina Tehnologiýa Ş.Özüni çalt anyklaýyş reagenti pudagyna bagyşlaýan we gözleg we ösüş, önümçilik we satuwy birleşdirýän ýokary tehnologiýaly bio kärhanasydyr.kompaniýamyz gözleg, önümçilik, hil gözegçiligi, halkara satuw we ş.m. bilen ISO13485 we ISO9001 hil dolandyryş ulgamynyň işine berk eýerýär we bu kompaniýada diňe bir hil dolandyryşy däl, eýsem hyzmat etmek bilen bir hatarda köp abraýly gözleg işgärleri we marketing menejerleri bar. Daşary ýurtlardan we içerki müşderilerden. Abbott Hytaýdaky käbir reagentler üçin ýeke-täk agentimiz, biz CFDA-da calprotektin toplumy üçin hasaba alnan ilkinji zawoddyrys, Hytaýyň hili hem ýokarda.

COVID-19-yň ýaýramagynyň global pandemiýasy bilen birlikde, COIVD-19 çalt synagyny barlamak üçin innowasiýa, ýokary duýgur we anyk serologiki we molekulýar gözlegleri taýýarladyk.

Biziň wezipämiz, bagyry has gowulaşdyrmak üçin POCT önümlerini doly üpjün ediji bolmak.

Hormatly şahadatnama

MHRA hasaba alyş (1) -1
WIZ ISO KERTIFIKASI .ASY
Elenco dei dispositivi medici
EC laýyklyk deklarasiýasy (SARS-CoV-2 Antigen Rapid
laboratoriýa enjamlary

Kompaniýanyň ösüşi

Januaryanwar2018 

WIZ önümlerini eksport etmek üçin hünär eksport bölümi hökmünde “Xiamen baysen lukmançylyk tehnologiýa kärhanasy” dörediň.

Mart 2017 
"Üznüksiz immun analizleýji WIZ-A202" kompaniýasy Fujian lukmançylyk enjamlaryny hasaba alyş şahadatnamasyna eýe boldy.

Fewral 2017
KOK-laryň paýyny geçirmek ulgamyndaky kompaniýalar (täze geňeş) sanawda.

Fewral 2016
Kompaniýa, umuman alanyňda, jogapkärçiligi çäklendirilen kompaniýa öwrüldi we adyny "Xiamen wiz Biotechnology Co., Ltd." diýip üýtgetdi.

Januaryanwar 2016      
SGS ISO13485, ISO9001 hil ulgamy sertifikaty.

Oktýabr 2015     
"Techokary tehnologiýaly kärhana şahadatnamasyna" girmek.

Aprel, 2014  
Azyk we neşe serişdelerini dolandyrmak "lukmançylyk enjamlaryny öndürýän kärhanalar rugsat berýär" şahadatnamasyna girmek.

Iýul, 2013
Döredildi.