• Adrenokortikotrop gormonynyň anyklaýyş toplumy

  Adrenokortikotrop gormonynyň anyklaýyş toplumy

  Bu synag toplumy, Witrodaky adam plazmasy nusgasyndaky adrenokortikotrop gormonynyň (ATCH) mukdar taýdan tapylmagy üçin amatlydyr, bu esasan ACTH gipersekretiýasyny, ACTH ýetmezçiligi we ektopiki ACTH sindromy bilen gipofiz dokumalaryny öndürýän özbaşdak ACTH kömekçi diagnozy üçin ulanylýar. Synag netijesi bolmaly beýleki kliniki maglumatlar bilen bilelikde derňelmeli.

 • Floresan Immuno Assay Gastrin 17 anyklaýyş toplumy

  Floresan Immuno Assay Gastrin 17 anyklaýyş toplumy

  Pepsin diýlip hem bilinýän aşgazan-içege gormony, esasan, aşgazan antrumynyň we on iki barmakly içegäniň G öýjükleri tarapyndan bölünip çykýar we iýmit siňdiriş ulgamynyň işini kadalaşdyrmakda we iýmit siňdiriş ulgamynyň bitewi gurluşyny saklamakda möhüm rol oýnaýar.Gastrin aşgazan kislotasynyň bölünip çykmagyna kömek edip, aşgazan-içege mukoz öýjükleriniň ösmegine kömek edip, mukozanyň iýmitlenişini we gan üpjünçiligini gowulandyryp biler.Adam bedeninde biologiki taýdan işjeň gastriniň 95% -den gowragy α-amidli gastrin bolup, esasan iki izomer bar: G-17 we G-34.G-17 adam bedenindäki iň ýokary mazmuny görkezýär (takmynan 80% ~ 90%).G-17-iň bölünip çykmagy, aşgazan antrumynyň pH bahasy bilen berk gözegçilikde saklanýar we aşgazan kislotasyna degişlilikde negatiw jogap beriş mehanizmini görkezýär.

 • Tiroid gyjyndyryjy gormony anyklaýyş toplumy

  Tiroid gyjyndyryjy gormony anyklaýyş toplumy

  Bu toplum, bar bolan tiroid-gyjyndyryjy gormonda (TSH) in vitro mukdar taýdan kesgitlemek üçin niýetlenendir
  adam serumu / plazma / tutuş gan nusgalary we gipofiz-tiroidiň işine baha bermek üçin ulanylýar.Bu toplum diňe
  Tiroid-gyjyndyryjy gormonyň (TSH) synag netijesini berýär we alnan netije seljeriler
  beýleki kliniki maglumatlar bilen utgaşmak.
 • C-reaktiw belok / serum amiloid A üçin bir anyklaýyş toplumy

  C-reaktiw belok / serum amiloid A üçin bir anyklaýyş toplumy

  Bu toplum, ýiti we dowamly çişmä ýa-da ýokançlyga kömekçi diagnoz goýmak üçin, adam reňki / plazma / tutuş gan nusgalarynda C-reaktiw belogyň (CRP) we Serum Amyloid A (SAA) konsentrasiýasynyň in vitro mukdarda kesgitlenmegine degişlidir.Toplumda diňe C-reaktiw belok we serum amiloid A. synag netijesi berilýär. Alnan netije beýleki kliniki maglumatlar bilen bilelikde seljeriler.
 • Süýji keselini dolandyrmak Insulin anyklaýyş toplumy

  Süýji keselini dolandyrmak Insulin anyklaýyş toplumy

  Bu toplum, aşgazan asty mäziniň öýjükleriniň işine baha bermek üçin adam serumynda / plazmada / bütin gan nusgalarynda insuliniň (INS) derejesini in vitro mukdarda kesgitlemek üçin amatlydyr.Bu toplum diňe insulin (INS) synag netijelerini berýär we alnan netijeler beýleki kliniki maglumatlar bilen bilelikde seljeriler.

 • C-döredijilikli belok CRP çalt synag toplumy

  C-döredijilikli belok CRP çalt synag toplumy

  Prokalsitonin üçin anyklaýyş toplumy (floresan)
  immunohromatografiki derňew)
 • Helicobacter Pylori-a antikor üçin anyklaýyş toplumy

  Helicobacter Pylori-a antikor üçin anyklaýyş toplumy

  Helicobacter Pylori Colloidal Gold önümçilik maglumatlary üçin antikor üçin diagnostika toplumy HP-ab gaplaýyş 25 synag / toplum, 30kits / CTN ady Helicobacter guralynyň klassifikasiýasyna antikor üçin anyklaýyş toplumy I synp ýokary duýgurlyk, aňsat operasiýa şahadatnamasy CE / ISO13485 Takyklygy> 99% Saklanyş möhleti Iki ýyllyk metodologiýa Kolloid altyn OEM / ODM hyzmaty Elýeterli synag prosedurasy 1 Synag enjamyny alýumin folga haltasyndan aýyryň, gözýetimde ýatyň ...
 • Metamfetamin MET peşew synag toplumy

  Metamfetamin MET peşew synag toplumy

  Metamfetamin Çalt synag usulyýeti: Kolloid altyn öndürmek maglumatlary Model belgisi MET gaplamak 25 synag / toplum, 30kits / CTN ady Metamfetamin synag toplumy Gurallaryň klassifikasiýasy III synp aýratynlyklary Highokary duýgurlyk, aňsat operasiýa şahadatnamasy CE / ISO13485 Takyklygy> 99% Söwda ömri Iki ýyl Kolloid altyn OEM / ODM hyzmaty Elýeterli synag prosedurasy Synagdan ozal ulanmak üçin görkezmäni okaň we reagenti otag temperaturasyna çenli dikeltiň ...
 • Kalprotektin CAL kolloid altyn üçin anyklaýyş toplumy

  Kalprotektin CAL kolloid altyn üçin anyklaýyş toplumy

  Kalprotektin kolloid altyn öndürmek üçin anyklaýyş toplumy Model belgisi CAL gaplamak 25 synag / toplum, 30kits / CTN ady Calprotektin gurallarynyň klassifikasiýasy üçin anyklaýyş toplumy I synp aýratynlyklary sensokary duýgurlyk, aňsat operasiýa şahadatnamasy CE / ISO13485 Takyklygy> 99% Söwda ömri Iki ýyllyk metodologiýa Kolloid altyn OEM / ODM hyzmaty Elýeterli synag prosedurasy 1 Nusga nusgasyna salnan nusga taýagyny çykaryň, soňra nusga taýagyny yzyna goýuň, s ...
 • Prokalsitonin üçin anyklaýyş toplumy

  Prokalsitonin üçin anyklaýyş toplumy

  Prokalsitonin üçin anyklaýyş toplumy (floresan)
  immunohromatografiki derňew)
 • MOP Morfin peşewiniň neşe ekrany synag toplumy

  MOP Morfin peşewiniň neşe ekrany synag toplumy

  Metamfetamin Çalt synag usulyýeti: Kolloid altyn öndürmek maglumatlary Model belgisi MET gaplamak 25 synag / toplum, 30kits / CTN ady Metamfetamin synag toplumy Gurallaryň klassifikasiýasy III synp aýratynlyklary Highokary duýgurlyk, aňsat operasiýa şahadatnamasy CE / ISO13485 Takyklygy> 99% Söwda ömri Iki ýyl Kolloid altyn OEM / ODM hyzmaty Elýeterli synag prosedurasy Synagdan ozal ulanmak üçin görkezmäni okaň we reagenti otag temperaturasyna çenli dikeltiň ...
 • CE ganyň görnüşi ABD çalt synag toplumy Gaty faza

  CE ganyň görnüşi ABD çalt synag toplumy Gaty faza

  Ganyň görnüşi ABD Çalt synag Gaty faza Önümçilik maglumatlary Model belgisi ABD gan görnüşi Gaplamak 25 synag / toplum, 30kits / CTN Ady Ganyň görnüşi ABD çalt synag guralynyň klassifikasiýasy I synp aýratynlyklary sensokary duýgurlyk, aňsat operasiýa şahadatnamasy CE / ISO13485 Takyklyk> 99% Saklanyş möhleti Iki Yearyllaryň usulyýeti Kolloid altyn OEM / ODM hyzmaty Elýeterli synag prosedurasy 1 Reagenti ulanmazdan ozal, bukjanyň goýulmagyny üns bilen okaň we operasiýa bilen tanyşyň ...
123456Indiki>>> Sahypa 1/9