• Tiroid gyjyndyryjy gormony anyklaýyş toplumy

  Tiroid gyjyndyryjy gormony anyklaýyş toplumy

  Bu toplum, bar bolan tiroid-gyjyndyryjy gormonda (TSH) in vitro mukdar taýdan kesgitlemek üçin niýetlenendir
  adam serumu / plazma / tutuş gan nusgalary we gipofiz-tiroidiň işine baha bermek üçin ulanylýar.Bu toplum diňe
  Tiroid-gyjyndyryjy gormonyň (TSH) synag netijesini berýär we alnan netije seljeriler
  beýleki kliniki maglumatlar bilen utgaşmak.
 • TSH çalt synag toplumy tiroid Gyjyndyryjy gormon mukdar toplumy

  TSH çalt synag toplumy tiroid Gyjyndyryjy gormon mukdar toplumy

  Tiroidiň gyjyndyryjy gormonyny anyklaýyş toplumy (floresan immunohromatografiki analiz), esasan, gipofiz-tiroidiň işine baha bermekde ulanylýan tiroidiň gyjyndyryjy gormonyny (TSH) mukdar taýdan kesgitlemek üçin floresan immunohromatografiki barlagdyr.

 • T4 çalt synag Tiroxin mukdar toplumynyň tiroid funksiýasy üçin anyklaýyş toplumy

  T4 çalt synag Tiroxin mukdar toplumynyň tiroid funksiýasy üçin anyklaýyş toplumy

  Jemi tiroksin üçin anyklaýyş toplumy (floresan immunohromatografiki derňew), esasan, tiroidiň işine baha bermek üçin ulanylýan adam seriýasynda ýa-da plazmada Total Tiroksiniň (TT4) mukdar taýdan kesgitlenmegi üçin floresan immunohromatografiki analizdir. Bu kömekçi diagnoz reagenti. beýleki usullar bilen tassyklanmalydyr

 • Çalt synag toplumy Jemi Tiroksin T4 synagy üçin çalt synag toplumy tassyklandy

  Çalt synag toplumy Jemi Tiroksin T4 synagy üçin çalt synag toplumy tassyklandy

  ASSAY TERTIBI Guralyň synag prosedurasy immunoanalyzer gollanmasyna serediň.Reagent synag prosedurasy aşakdaky ýaly, ähli reagentleri we nusgalary otag temperaturasyna goýuň.Göçme immun analizatoryny (WIZ-A101) açyň, guralyň işleýiş usulyna görä hasabyň paroly girişini giriziň we kesgitleme interfeýsine giriň.Synag elementini tassyklamak üçin diş koduny skanirläň.Synag kartasyny folga sumkasyndan çykaryň.Synag kartasyny kartoçkanyň içine salyň, QR-ny skanirläň ...
 • “Total Triiodothyronine T3” çalt synag toplumy üçin anyklaýyş toplumy

  “Total Triiodothyronine T3” çalt synag toplumy üçin anyklaýyş toplumy

  Jemi Triodotironin (floresan immunohromatografiki analiz) üçin INTENDED Ulanyş anyklaýyş toplumy, esasan, tiroidiň işine baha bermek üçin ulanylýan adam seriýasynda ýa-da plazmada Total Triodotironiniň (TT3) mukdar taýdan kesgitlenmegi üçin floresan immunohromatografiki barlagdyr. Bu kömekçi diagnoz reagenti. oňyn nusga beýleki usullar bilen tassyklanmalydyr.Bu synag diňe saglygy goraýyş hünärmenleri üçin niýetlenendir.GYSGAÇA Triiodotironin (T3) molekulýar agramy 651D.Bu ...
 • Tiroid funksiýasy Tiroidiň gyjyndyryjy gormony üçin Diakitgnostik toplum

  Tiroid funksiýasy Tiroidiň gyjyndyryjy gormony üçin Diakitgnostik toplum

  Tiroidiň gyjyndyryjy gormonynyň (floresan immunohromatografiki derňewi) INTENDED Ulanyş diagnostika toplumy, esasan, gipofiz-tiroidiň işine baha bermekde ulanylýan tiroidiň gyjyndyryjy gormonyny (TSH) mukdar taýdan kesgitlemek üçin floresan immunohromatografiki barlagdyr.Positivehli oňyn nusga beýleki usullar bilen tassyklanmalydyr.Bu synag diňe saglygy goraýyş hünärmenleri üçin niýetlenendir.Gysgaça mazmun TSH: 1-iň esasy wezipeleri, t-iň çykmagyna kömek etmek ...
 • Jemi triodotironin üçin anyklaýyş toplumy (floresan immunohromatografiki derňew)

  Jemi triodotironin üçin anyklaýyş toplumy (floresan immunohromatografiki derňew)

  Jemi triodotironin (diagnostika toplumy)Bu paket goýmakdaky görkezmelerden gyşarmalar bar bolsa, gözleg netijeleriniň ygtybarlylygyny kepillendirip bolmaz.Jemi Triodotironin (floresan immunohromatografiki analiz) üçin INTENDED Ulanyş anyklaýyş toplumy mukdar üçin floresan immunohromatografiki barlag ...
 • Jemi tiroksin üçin anyklaýyş toplumy (floresan immunohromatografiki barlag)

  Jemi tiroksin üçin anyklaýyş toplumy (floresan immunohromatografiki barlag)

  Jemi tiroksin üçin anyklaýyş toplumy (floresan immunohromatografiki derňew) Diňe in vitro diagnostika ulanmak üçin bu bukjany goýmazdan ozal üns bilen okaň we görkezmeleri berk ýerine ýetiriň.Bu paket goýmakdaky görkezmelerden gyşarmalar bar bolsa, gözleg netijeleriniň ygtybarlylygyny kepillendirip bolmaz.Jemi tiroksin üçin INTENDED Ulanyş anyklaýyş toplumy (floresan immunohromatografiki derňew) mukdar taýdan kesgitlemek üçin floresan immunohromatografiki barlag ...
 • Tiroidiň gyjyndyryjy gormonyny anyklaýyş toplumy (floresan immunohromatografiki barlag)

  Tiroidiň gyjyndyryjy gormonyny anyklaýyş toplumy (floresan immunohromatografiki barlag)

  Tiroidiň gyjyndyryjy gormony immunohromatografiki derňew üçin anyklaýyş toplumy) Witro diagnostika ulanmak üçin diňe şu bukjany ulanmazdan ozal üns bilen okaň we görkezmeleri berk ýerine ýetiriň.Bu paket goýmakdaky görkezmelerden gyşarmalar bar bolsa, gözleg netijeleriniň ygtybarlylygyny kepillendirip bolmaz.Tiroidiň gyjyndyryjy gormonynyň (floresan immunohromatografiki derňewi) anyklaýyş toplumy, mukdar taýdan floresan immunohromatografiki barlag ...