• Helicobacter Pylori-a antikor üçin anyklaýyş toplumy

  Helicobacter Pylori-a antikor üçin anyklaýyş toplumy

  Helicobacter Pylori Colloidal Gold önümçilik maglumatlary üçin antikor üçin diagnostika toplumy HP-ab gaplaýyş 25 synag / toplum, 30kits / CTN ady Helicobacter guralynyň klassifikasiýasyna antikor üçin anyklaýyş toplumy I synp ýokary duýgurlyk, aňsat operasiýa şahadatnamasy CE / ISO13485 Takyklygy> 99% Saklanyş möhleti Iki ýyllyk metodologiýa Kolloid altyn OEM / ODM hyzmaty Elýeterli synag prosedurasy 1 Synag enjamyny alýumin folga haltasyndan aýyryň, gözýetimde ýatyň ...
 • Kalprotektin CAL kolloid altyn üçin anyklaýyş toplumy

  Kalprotektin CAL kolloid altyn üçin anyklaýyş toplumy

  Kalprotektin kolloid altyn öndürmek üçin anyklaýyş toplumy Model belgisi CAL gaplamak 25 synag / toplum, 30kits / CTN ady Calprotektin gurallarynyň klassifikasiýasy üçin anyklaýyş toplumy I synp aýratynlyklary sensokary duýgurlyk, aňsat operasiýa şahadatnamasy CE / ISO13485 Takyklygy> 99% Söwda ömri Iki ýyllyk metodologiýa Kolloid altyn OEM / ODM hyzmaty Elýeterli synag prosedurasy 1 Nusga nusgasyna salnan nusga taýagyny çykaryň, soňra nusga taýagyny yzyna goýuň, s ...
 • Pepsinogen I Pepsinogen II we Gastrin-17 Combo çalt synag toplumy

  Pepsinogen I Pepsinogen II we Gastrin-17 Combo çalt synag toplumy

  Pepsinogen I / Pepsinogen II / Gastrin-17 üçin anyklaýyş toplumy Usulyýet: floresan immunohromatografiki barlag Önümçilik maglumatlary Model belgisi G17 / PGI / PGII gaplamak 25 synag / toplum, 30kits / CTN Pepsinogen I / Pepsinogen II / Gastrin-17 Gurallaryň klassifikasiýasy üçin anyklaýyş toplumy II synp aýratynlyklary sensokary duýgurlyk, aňsat operasiýa şahadatnamasy CE / ISO13485 Takyklygy> 99% Saklanyş möhleti Iki ýyllyk metodologiýa floresan immunohromatografiki analiz OEM / ODM hyzmaty Mümkin I ...
 • Kalprotektin kolloid altyn üçin anyklaýyş toplumy

  Kalprotektin kolloid altyn üçin anyklaýyş toplumy

  Kalprotektin kolloid altyn öndürmek üçin anyklaýyş toplumy Model belgisi CAL gaplamak 25 synag / toplum, 30kits / CTN ady Calprotektin gurallarynyň klassifikasiýasy üçin anyklaýyş toplumy I synp aýratynlyklary sensokary duýgurlyk, aňsat operasiýa şahadatnamasy CE / ISO13485 Takyklygy> 99% Söwda ömri Iki ýyllyk metodologiýa Kolloid altyn OEM / ODM hyzmaty Elýeterli synag prosedurasy 1 Nusga nusgasyna salnan nusga taýagyny çykaryň, soňra nusga taýagyny yzyna goýuň, s ...
 • FOB çalt synag Feces synag zolagy fekal Occult Blood IVD synag toplumy

  FOB çalt synag Feces synag zolagy fekal Occult Blood IVD synag toplumy

  Bu toplum, aşgazana garşy Helicobacter pylori (HP) antitelini ýokary derejede kesgitlemek üçin amatly, witroda adam ganynda, serumda ýa-da plazma nusgalarynda bolmagy mümkin.Kliniki diagnozda aşgazan helikobakter pylori ýokançlygy üçin kömekçi anyklaýyş reagenti hökmünde ulanylýan lukmançylyk we saglygy goraýyş edaralarynda synag üçin.

 • Transferrin çalt synag FER synagy üçin anyklaýyş toplumy

  Transferrin çalt synag FER synagy üçin anyklaýyş toplumy

  Tf esasan plazmada bar, ortaça mazmuny 1,20 ~ 3.25g / L.Sagdyn adamlarda zyňyndylar ýok diýen ýaly.Iýmit siňdiriş ulgamynyň gan akmagy bilen, serumdaky Tf aşgazan-içege ulgamyna akýar we zyňyndylar bilen çykarylýar, aşgazan-içege gan akýan näsaglaryň zaýalarynda köp bolýar.Şonuň üçin fekal Tf aşgazan-içege gan akmalaryny anyklamak üçin zerur we möhüm rol oýnaýar.Kitap ýönekeý, wizual hil synagy bolup, TF-ni adam jynslarynda kesgitleýär, ýokary det ...
 • Diagnostiki toplum FOB Fekal okkult gan synag toplumynyň zolaklary mukdar

  Diagnostiki toplum FOB Fekal okkult gan synag toplumynyň zolaklary mukdar

  FOB broşýurasynyň ýörelgesi we FOB synag synagynyň prosedurasy: Zolakda synag membranasynyň hromatografiýasyna öňünden berkidilen synag sebitinde FOB-e garşy antikor bar.Lable pad öňünden anti-FOB antikor belgili floresan bilen örtülendir.Oňyn nusgany barlanda, nusgadaky FOB anti-FOB antikor belgili floresan bilen garylyp, immun garyndysyny emele getirip biler.Garyndynyň synag zolagy boýunça göçmegine rugsat berilýändigi sebäpli, FOB konýugat toplumy ele alynýar ...
 • Kalprotektin üçin anyklaýyş toplumy (Floresan Immuno Assay)

  Kalprotektin üçin anyklaýyş toplumy (Floresan Immuno Assay)

  Kalprotektin (Cal) üçin anyklaýyş toplumy, içegäniň çiş keseli üçin möhüm aksesuar anyklaýyş ähmiýetine eýe bolan Ynsan içegesinden gelýän kaliniň ýarym mukdary üçin kolloid altyn.Karsino-düwünçejik antigen

 • Helicobacter Pylori Antigen üçin anyklaýyş toplumy

  Helicobacter Pylori Antigen üçin anyklaýyş toplumy

  Antigen üçin Helicobacter Pylori üçin INTENDED Ulanyş anyklaýyş toplumy (LATEX human, adam zapas nusgalarynda HP antigenini hil taýdan kesgitlemek üçin amatlydyr.Bu synag diňe saglygy goraýyş hünärmenleri üçin niýetlenendir.Bu aralykda, bu synag HP ýokançlygy bolan näsaglarda çaga içgeçmesiniň kliniki diagnozy üçin ulanylýar.MESELE KOLLEKSIYASY WE SÖORGI Simptomatiki hassalary ýygnamaly.Nusgalar ýuwujy serişdeleri öz içine almaýan arassa, gurak we suw geçirmeýän gapda ýygnamaly ...
 • Cardürek-damar anyklaýyş toplumy
 • Antigen üçin Helicobacter Pylori-a anyklaýyş toplumy (Floresan immunohromatografiki derňew)

  Antigen üçin Helicobacter Pylori-a anyklaýyş toplumy (Floresan immunohromatografiki derňew)

  Antigeniň Helicobacter Pylori-a anyklaýyş toplumy (Floresan immunohromatografiki derňew) Witro diagnostika ulanmak üçin diňe ulanmazdan ozal bu bukjany goýuň we görkezmeleri berk ýerine ýetiriň.Bu paket goýmakdaky görkezmelerden gyşarmalar bar bolsa, gözleg netijeleriniň ygtybarlylygy kepillendirilip bilinmez.Antigen üçin Helicobacter Pylori (Fluorescence Immunohromatographic Assay) üçin antigen üçin anyklaýyş toplumy hu mukdar taýdan kesgitlemek üçin amatly ...
 • Düwürtik gany üçin diagnostika toplumy (Kolloid altyn)

  Düwürtik gany üçin diagnostika toplumy (Kolloid altyn)

  Fekal okkult gany üçin diagnostika toplumy (Kolloid altyn vitro Diňe in vitro diagnostika ulanmak üçin bu bukjany ulanmazdan ozal üns bilen okaň we görkezmeleri berk ýerine ýetiriň.Bu paket goýmakdaky görkezmelerden gyşarmalar bar bolsa, gözleg netijeleriniň ygtybarlylygyny kepillendirip bolmaz.Düwürtik gany (FOB) üçin niýetlenen diagnostika toplumy (Kolloid altyn human adam jynslarynda gemoglobiniň hilini kesgitlemek üçin kolloid altyn immunohromatografiki barlag ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2