• Adrenokortikotrop gormonynyň anyklaýyş toplumy

  Adrenokortikotrop gormonynyň anyklaýyş toplumy

  Bu synag toplumy, Witrodaky adam plazmasy nusgasyndaky adrenokortikotrop gormonynyň (ATCH) mukdar taýdan tapylmagy üçin amatlydyr, bu esasan ACTH gipersekretiýasyny, ACTH ýetmezçiligi we ektopiki ACTH sindromy bilen gipofiz dokumalaryny öndürýän özbaşdak ACTH kömekçi diagnozy üçin ulanylýar. Synag netijesi bolmaly beýleki kliniki maglumatlar bilen bilelikde derňelmeli.

 • Testosteron üçin anyklaýyş toplumy (floresan immunohromatografiki barlag)

  Testosteron üçin anyklaýyş toplumy (floresan immunohromatografiki barlag)

  Testosteron üçin anyklaýyş toplumy (floresan immunohromatografiki derňew) Witro diagnostika ulanmak üçin diňe şu bukjany ulanmazdan ozal üns bilen okaň we görkezmeleri berk ýerine ýetiriň.Bu paket goýmakdaky görkezmelerden gyşarmalar bar bolsa, gözleg netijeleriniň ygtybarlylygy kepillendirilip bilinmez.Testosteron üçin INTENDED Ulanyş diagnostika toplumy (floresan immunohromatografiki analiz) Synagyň mukdar taýdan kesgitlenmegi üçin floresan immunohromatografiki barlag ...
 • Testeron çalt synag toplumy gormon synag toplumy gan barlag enjamlary

  Testeron çalt synag toplumy gormon synag toplumy gan barlag enjamlary

  FOB broşýurasynyň ýörelgesi we FOB synag synagynyň prosedurasy: Zolakda synag membranasynyň hromatografiýasyna öňünden berkidilen synag sebitinde FOB-e garşy antikor bar.Lable pad öňünden anti-FOB antikor belgili floresan bilen örtülendir.Oňyn nusgany barlanda, nusgadaky FOB anti-FOB antikor belgili floresan bilen garylyp, immun garyndysyny emele getirip biler.Garyndynyň synag zolagy boýunça göçmegine rugsat berilýändigi sebäpli, FOB konýugat toplumy ele alynýar ...
 • PSA TEST Prostat aýratyn antigen bir ädim POCT reanget Sýamen Wiz biotehniki

  PSA TEST Prostat aýratyn antigen bir ädim POCT reanget Sýamen Wiz biotehniki

  Prostata mahsus antigen üçin anyklaýyş toplumy (floresan immunohromatografiki derňew), esasan, prostat keseliniň kömekçi diagnozy üçin ulanylýan adam seriýasynda ýa-da plazmada Prostat spesifik antigenini (PSA) mukdar taýdan kesgitlemek üçin floresan immunohromatografiki barlagdyr.

 • progesteron synag toplumy prog çalt synag haýwanlaryň göwreliligi gan barlag enjamlary

  progesteron synag toplumy prog çalt synag haýwanlaryň göwreliligi gan barlag enjamlary

  Progesteron üçin anyklaýyş toplumy (floresan immunohromatografiki derňew), adam seriýasynda ýa-da plazmada Progesteronyň (PROG) mukdaryny kesgitlemek üçin floresan immunohromatografiki barlag, progesteronyň adaty bolmadyk baglanyşykly kesellerine kömekçi diagnoz üçin ulanylýar.

 • FSH synag kasetasy Folikul höweslendiriji gormon synag toplumy

  FSH synag kasetasy Folikul höweslendiriji gormon synag toplumy

  Folikul-gyjyndyryjy gormon üçin anyklaýyş toplumy (floresan immunohromatografiki derňew), esasan, gipofiz bezeginiň endokrin işine baha bermek üçin ulanylýan follikul-gyjyndyryjy gormony (FSH) mukdar taýdan kesgitlemek üçin floresan immunohromatografiki barlagdyr.

 • Lýuteizleýji gormon LH ýumurtga çalt synag toplumy aýallaryň göwreliligini anyklamak

  Lýuteizleýji gormon LH ýumurtga çalt synag toplumy aýallaryň göwreliligini anyklamak

  Lýuteizleýji gormony (INTENDED ULANMAK) anyklaýyş toplumy (floresan immunohromatografiki analiz), esasan, gipofiz endokrin funksiýasyna baha bermekde ulanylýan adam seriýasynda ýa-da plazmada Luteinizing gormonyny (LH) mukdar taýdan kesgitlemek üçin floresan immunohromatografiki analizdir. Positivehli oňyn nusga bolmaly. beýleki usullar bilen tassyklandy.Bu synag diňe saglygy goraýyş hünärmenleri üçin niýetlenendir.Gysgaça mazmun
 • CE Luteinizing gormony LH ýumurtga çalt synag toplumyny tassyklady

  CE Luteinizing gormony LH ýumurtga çalt synag toplumyny tassyklady

  Lýuteizleýji gormony (INTENDED ULANMAK) anyklaýyş toplumy (floresan immunohromatografiki analiz), esasan, gipofiz endokrin funksiýasyna baha bermekde ulanylýan adam seriýasynda ýa-da plazmada Luteinizing gormonyny (LH) mukdar taýdan kesgitlemek üçin floresan immunohromatografiki analizdir. Positivehli oňyn nusga bolmaly. beýleki usullar bilen tassyklandy.Bu synag diňe saglygy goraýyş hünärmenleri üçin niýetlenendir.
 • Progesteron üçin anyklaýyş toplumy (floresan immunohromatografiki derňew)

  Progesteron üçin anyklaýyş toplumy (floresan immunohromatografiki derňew)

  Progesteron üçin anyklaýyş toplumy (floresan immunohromatografiki derňew) Witro diagnostika ulanmak üçin diňe bu bukjany goýmazdan ozal üns bilen okaň we görkezmeleri berk ýerine ýetiriň.Bu paket goýmakdaky görkezmelerden gyşarmalar bar bolsa, gözleg netijeleriniň ygtybarlylygy kepillendirilip bilinmez.Progesteron üçin INTENDED Ulanyş anyklaýyş toplumy (floresan immunohromatografiki derňew) Progyň mukdar taýdan kesgitlenmegi üçin floresan immunohromatografiki barlag ...
 • Tiroidiň gyjyndyryjy gormony üçin bir ädim anyklaýyş toplumy

  Tiroidiň gyjyndyryjy gormony üçin bir ädim anyklaýyş toplumy

  Tiroidiň gyjyndyryjy gormony üçin anyklaýyş toplumy (floresan immunohromatografiki derňew) Diňe in vitro anyklaýyş ulanylyşy üçin bu bukjany ulanmazdan ozal üns bilen okaň we görkezmeleri berk ýerine ýetiriň.Bu paket goýmakdaky görkezmelerden gyşarmalar bar bolsa, gözleg netijeleriniň ygtybarlylygy kepillendirilip bilinmez.Tiroidiň gyjyndyryjy gormonynyň (floresan immunohromatografiki derňewi) anyklaýyş toplumy, floresan immunohromatografiki barlag ...
 • Progesteron üçin gyzgyn satuw diagnostika toplumy

  Progesteron üçin gyzgyn satuw diagnostika toplumy

  Progesteron üçin anyklaýyş toplumy (floresan immunohromatografiki derňew) Witro diagnostika ulanmak üçin diňe bu bukjany goýmazdan ozal üns bilen okaň we görkezmeleri berk ýerine ýetiriň.Bu paket goýmakdaky görkezmelerden gyşarmalar bar bolsa, gözleg netijeleriniň ygtybarlylygy kepillendirilip bilinmez.Progesteron üçin INTENDED Ulanyş anyklaýyş toplumy (floresan immunohromatografiki derňew) Pro-ny mukdar taýdan kesgitlemek üçin floresan immunohromatografiki barlag ...
 • Lýuteizleýji gormon üçin diagnostika toplumy (Kolloid altyn)

  Lýuteizleýji gormon üçin diagnostika toplumy (Kolloid altyn)

  Lýutizleýji gormon üçin diagnostika toplumy (Kolloid altyn vitro Diňe in vitro diagnostika ulanmak üçin bu bukjany goýmazdan ozal üns bilen okaň we görkezmeleri berk ýerine ýetiriň.Bu paket goýmakdaky görkezmelerden gyşarmalar bar bolsa, gözleg netijeleriniň ygtybarlylygy kepillendirilip bilinmez.GÖRNÜŞLI ULANMAK Bu toplum, adamyň peşew nusgalarynda Luteinizing gormonynyň (LH) derejesini hil taýdan kesgitlemek üçin ulanylýar.Ovumurtgalanmagyň wagtyny çaklamak üçin amatlydyr.Çaga dogurýan aýallara ýol görkez ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2