• Feline Herpesvirus FHV antigen synag toplumy

  Feline Herpesvirus FHV antigen synag toplumy

  Feline gerpeswirus (FHV) keseli, gerpeswirus (FHV-1) ýokançlygy sebäpli ýüze çykýan ýiti we ýokary ýokanç ýokanç keselleriň bir toparydyr. Kliniki taýdan esasan dem alyş ýollarynyň ýokaşmagy, keratokonýunktiwit we pişiklerde abort bilen häsiýetlendirilýär. Kitap feline gerpeswirusynyň hil taýdan kesgitlenmegi üçin ulanylýar. pişigiň okulýar, burun we agyz boşatma nusgalarynda.

 • Kolorektal düwnük barlagy calprotektin / Fekal okkult gan barlagy

  Kolorektal düwnük barlagy calprotektin / Fekal okkult gan barlagy

  Kalprotektin / Fekal okkult gany kolloid altyn öndürmek üçin anyklaýyş toplumy Model belgisi CAL + FOB gaplamak 25 synag / toplum, 20kits / CTN ady anyklaýyş toplumy Kalprotektin / Fekal okkult gan guralynyň klassifikasiýasy Ii ýokary duýgurlyk, aňsat operasiýa şahadatnamasy CE / ISO13485 Takyklygy > 99% ýaramlylyk möhleti Iki ýyllyk usulyýet Kolloid altyn OEM / ODM hyzmaty Elýeterli synag prosedurasy 1 collectionygnamak, gowy garyşdyrmak we garyşdyrmak üçin nusga ýygnamak turbasyny ulanyň ...
 • Kolloid sowuk gepatit C wirusy Bir ädim çalt synag

  Kolloid sowuk gepatit C wirusy Bir ädim çalt synag

  Gepatit C wirusynyň antikorlary (kolloid altyn) üçin anyklaýyş toplumy, adam seriýasynda ýa-da plazmadaky HCV antikoryny hil taýdan kesgitlemekdir, bu gepatit C. ýokançlygy üçin möhüm kömekçi anyklaýyş ähmiýeti bolup durýar. Pozitiw nusgalaryň hemmesi beýleki usullar bilen tassyklanmalydyr.Bu synag diňe saglygy goraýyş hünärmenleri üçin niýetlenendir

 • Dem alyş ýollary Adenowirusyna antigen bir ädim çalt synag

  Dem alyş ýollary Adenowirusyna antigen bir ädim çalt synag

  Bu toplum, adamyň dem alyş adenowirus ýokançlygyny anyklamaga kömek hökmünde adamda orofargeal swabda, nazofargeal swabda we burun çişiniň nusgalarynda adenowirus antigenini ýokary derejede kesgitlemek üçin amatlydyr.

 • Gan Dengue NS1 Antigen bir ädim çalt synag

  Gan Dengue NS1 Antigen bir ädim çalt synag

  Bu toplum, dengiz wirusynyň ýokaşmagyna irki kömekçi diagnoz üçin ulanylýan adam serumynda, plazmada ýa-da tutuş gan nusgasynda dengiz NS1 antigenini in vitro hil taýdan kesgitlemek üçin ulanylýar.Bu toplum diňe NS1 antigen synagynyň netijelerini üpjün edýär we alnan netijeler derňew üçin beýleki kliniki maglumatlar bilen bilelikde ulanylar.

 • NS1 antigen we IgG ∕ IgM dengiz antikorlary üçin anyklaýyş toplumy

  NS1 antigen we IgG ∕ IgM dengiz antikorlary üçin anyklaýyş toplumy

  Bu toplum, NS1 antigenini we IgG / IgM antikoryny adam seriýasynda, plazmada ýa-da tutuş gan nusgasynda dengizlemek üçin witro hil taýdan kesgitlemek üçin ulanylýar, bu deng wirusynyň ýokaşmagyna kömekçi irki diagnoz üçin ulanylýar.Bu toplum diňe NS1 antigeniniň we IgG / IgM antiteliniň dengiz keselini anyklaýyş netijelerini berýär we alnan netijeler derňew üçin beýleki kliniki maglumatlar bilen bilelikde ulanylar.

 • Metamfetamin synag toplumy üçin anyklaýyş toplumy MET

  Metamfetamin synag toplumy üçin anyklaýyş toplumy MET

  Bu toplum, metamfetamin (MET) we adamyň peşewindäki metabolitlerini hil taýdan kesgitlemek üçin ulanylýar
  neşekeşligi ýüze çykarmak we kömekçi diagnoz üçin ulanylýan nusga.Bu toplum diňe synag netijelerini berýär
  metamfetamin (MET) we onuň metabolitleri we alnan netijeler beýleki kliniki bilen bilelikde ulanylar
  derňew üçin maglumat.
 • Kolloid altyn kokain peşewiniň neşe ekrany synag toplumy

  Kolloid altyn kokain peşewiniň neşe ekrany synag toplumy

  Bu toplum, adamyň peşew nusgasyndaky kokainiň benzoýlekgoniniň metabolitini hil taýdan kesgitlemek üçin ulanylýar,neşekeşligi ýüze çykarmak we kömekçi diagnoz üçin ulanylýar.Bu toplum diňe kokainiň synag netijelerini berýärbenzoýlekgoniniň metaboliti we alnan netijeler beýleki kliniki maglumatlar bilen bilelikde ulanylarseljermek üçin.
 • Fectokanç AIW HCV HBSAG we Sifilis çalt kombinasiýa synagy

  Fectokanç AIW HCV HBSAG we Sifilis çalt kombinasiýa synagy

  Bu toplum, gepatit B wirusyny, sifilis spirochete, adam immunitet ýetmezçiligi wirusyny we gepatit C wirusyny, B gepatit wirusynyň, sifilis spirochete, adamyň kömekçi diagnozy üçin adam gan seriýasynda / plazma / bütin gan nusgalarynda kesgitlemek üçin amatlydyr. immun ýetmezçiligi wirusy we gepatit C wirusy ýokaşmagy.

 • Metamfetamin MET peşew synag toplumy

  Metamfetamin MET peşew synag toplumy

  Metamfetamin Çalt synag usulyýeti: Kolloid altyn öndürmek maglumatlary Model belgisi MET gaplamak 25 synag / toplum, 30kits / CTN ady Metamfetamin synag toplumy Gurallaryň klassifikasiýasy III synp aýratynlyklary Highokary duýgurlyk, aňsat operasiýa şahadatnamasy CE / ISO13485 Takyklygy> 99% Söwda ömri Iki ýyl Kolloid altyn OEM / ODM hyzmaty Elýeterli synag prosedurasy Synagdan ozal ulanmak üçin görkezmäni okaň we reagenti otag temperaturasyna çenli dikeltiň ...
 • MOP Morfin peşewiniň neşe ekrany synag toplumy

  MOP Morfin peşewiniň neşe ekrany synag toplumy

  Metamfetamin Çalt synag usulyýeti: Kolloid altyn öndürmek maglumatlary Model belgisi MET gaplamak 25 synag / toplum, 30kits / CTN ady Metamfetamin synag toplumy Gurallaryň klassifikasiýasy III synp aýratynlyklary Highokary duýgurlyk, aňsat operasiýa şahadatnamasy CE / ISO13485 Takyklygy> 99% Söwda ömri Iki ýyl Kolloid altyn OEM / ODM hyzmaty Elýeterli synag prosedurasy Synagdan ozal ulanmak üçin görkezmäni okaň we reagenti otag temperaturasyna çenli dikeltiň ...
 • CE ganyň görnüşi ABD çalt synag toplumy Gaty faza

  CE ganyň görnüşi ABD çalt synag toplumy Gaty faza

  Ganyň görnüşi ABD Çalt synag Gaty faza Önümçilik maglumatlary Model belgisi ABD gan görnüşi Gaplamak 25 synag / toplum, 30kits / CTN Ady Ganyň görnüşi ABD çalt synag guralynyň klassifikasiýasy I synp aýratynlyklary sensokary duýgurlyk, aňsat operasiýa şahadatnamasy CE / ISO13485 Takyklyk> 99% Saklanyş möhleti Iki Yearyllaryň usulyýeti Kolloid altyn OEM / ODM hyzmaty Elýeterli synag prosedurasy 1 Reagenti ulanmazdan ozal, bukjanyň goýulmagyny üns bilen okaň we operasiýa bilen tanyşyň ...
1234Indiki>>> Sahypa 1/4