Medisina Covid 19 wirus çalt synag antigen toplumy üçin Hytaý altyn üpjün edijisi

gysga düşündiriş:

Model belgisi Covid-19 Gaplamak 25 Synag / toplum, 20kits / CTN
Ady SARS-CoV-2-e IgM / IgG antikor üçin anyklaýyş toplumy (Kolodial altyn) Gurallaryň klassifikasiýasy II synp
Mysal burun çişmesi / tüýkülik Ýaramlylyk möhleti Iki ýyl
Takyklyk > 99% Tehnologiýa Kolodial altyn
Saklamak 2′C-30′C Görnüşi Patologiki derňew enjamlary


 • Synag wagty:10-15 minut
 • Dogry wagt:24 aý
 • Takyklyk:99% -den gowrak
 • Spesifikasiýa:1/25 synag / guty
 • Saklaýyş temperaturasy:2 ℃ -30 ℃
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Müşderiniň haýran galmagyna oňyn we progressiw garaýyş bilen kompaniýamyz, sarp edijileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümlerimiziň hilini birnäçe gezek ýokarlandyrýar we howpsuzlygy, ygtybarlylygy, daşky gurşaw talaplaryny we Medisina Covid 19 Wirus Rapid Test Antigen Kit üçin Hytaý altyn üpjün edijisiniň täzeligine ünsi jemleýär. Özüňizi barlamak üçin, ýokary hilli gaty gowy bildik we ISO / TS16949: 2009 şahadatnamasyna eýe bolduk.Size amatly satuw bahasy bilen gowy hilli önümleri hödürlemek üçin bagyşlanýarys.
  Müşderiniň haýran galmagyna oňyn we progressiw garaýşy bolan kompaniýamyz, sarp edijileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümlerimiziň hilini birnäçe gezek ýokarlandyrýar we howpsuzlyga, ygtybarlylyga, daşky gurşawyň talaplaryna we täzeliklerine ünsi jemleýär.Hytaýda antigen anyklaýyş roman wirusy toplumy we dümew we roman wirusy antigen anyklaýyş toplumy, Harytlarymyzyň haýsydyr biri bolmaly bolsa ýa-da öndürilmeli başga zatlar bar bolsa, soraglaryňyzy, nusgalaryňyzy ýa-da çuňňur çyzgylaryňyzy iberýändigiňize göz ýetiriň.Şol bir wagtyň özünde, halkara kärhana toparyna öwrülmegi maksat edinip, bilelikdäki kärhanalar we beýleki kooperatiw taslamalary üçin teklipleri almaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.
   

   

  12

   

  Model belgisi Gaplamak 25 Synag / toplum, 20kits / CTN
  Ady SARS-CoV-2-e IgM / IgG antikor üçin anyklaýyş toplumy (Kolodial altyn) Gurallaryň klassifikasiýasy II synp
  Mysal burun çişmesi / tüýkülik Ýaramlylyk möhleti Iki ýyl
  Takyklyk > 99% Tehnologiýa Kolodial altyn
  Saklamak 2′C-30′C Görnüşi Patologiki derňew enjamlary

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň